Happytomanman

herbs-in-manman
manman clip
herbs-in-manman  flowermanman
manman.flixya
 hellomanman
 happy-topay
 invite-buying
 men-women-apparel

sex shop
diarylovemanman
 homemanman
 menmen-love
alovemanman
news-the-world
 foodmanman
 ghost-in-manman
 U.F.O.manman
herbs-in-manman
 manman

Friends talk contact man love
manes2006@ovi.com

Recommended.

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อควรระวัง!! ในการอยู่ร่วมกัน โดยไม่ได้แต่งงาน

ทุกวันนี้หนุ่มสาวหลายคู่ที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน การตัดสินใจเช่นนี้ อาจพบปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน

(ภาพประกอบ)


ประการแรก
ทำ ให้ขาดความมั่นคงของครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิง เมื่ออยู่กันไปนานเข้ามักเกิดความรู้สึกหวั่นไหว กลัวถูกฝ่ายชายทอดทิ้ง ทำให้เริ่มมีการเรียกร้องมากขึ้น หรือหึงหวงมากโดยไม่รู้ตัว

ประการที่สอง
ใน แง่ของกฎหมาย เนื่องจากทั้งชายหญิงต่างก็ไม่มีข้อผูกมัดในทางกฎหมาย ถ้ามีการแยกกันในภายหน้า อาจมีปัญหา ทำให้ฝ่ายหญิงไม่สามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูได้ หรือฝ่ายชายอาจมีปัญหาในเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูลูก

ประการที่สาม
ความรู้สึกของญาติพี่น้องแต่ละฝ่ายอาจไม่ยอมรับและดูถูกดูแคลน

ประการที่สี่
ความ รู้สึกของลูก เมื่อลูกโตพอรู้ความ ลูกอาจเกิดความรู้สึกสงสัยว่า ทำไมแม่ถึงไม่ใช้นามสกุลพ่อ หรือตัวของแม่เองก็เถอะ เวลาที่ต้องแจ้งประวัติ เมื่อเอาลูกเข้าโรงเรียน แม่จะรู้สึกขาดความมั่นใจ อคติ และอดกังวลไม่ได้ว่า บรรดาครูอาจารย์ของลูกจะมองตัวแม่อย่างไร

ประการที่ห้า
เป็น ช่องทางให้เกิดการแตกหักได้ง่าย เนื่องจากต่างคนต่างก็ไม่มีข้อผูกมัดต่อกัน ถ้าเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นมาแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หิ้วกระเป๋าจากไป ก็ปิดฉากชีวิต ที่อยู่ร่วมกันได้แล้ว เพราะไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเหนี่ยวรั้งการแยกจากกัน หรือช่วยยืดเวลาของการแยกจากกันให้นานขึ้น เช่น กระบวนการหย่าร้างในทางกฎหมาย การต้องคำนึงถึงญาติผู้ใหญ่ ของแต่ละฝ่าย การคำนึงถึงการแบ่งทรัพย์สินหรือสินสมรส

ดังนั้น ก่อนที่คุณคิดจะอยู่ร่วมกันกับคู่รักโดยไม่แต่งงาน ก็ขอให้คิดถึงปัญหาข้างต้นเอาไว้ก่อน ถามใจคุณเองว่า คุณมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบของอีกฝ่ายได้แค่ไหน คุณสามารถเผชิญหน้ากับครอบครัว และสังคมโดยไม่รู้สึกหวั่นไหวได้หรือไม่ คุณคิดการณ์ไกลไปถึงการมีลูกด้วยหรือเปล่า และคุณสามารถทนพอใจ แค่การผูกพันทางพฤตินัยจริงหรือ คุณใจเร็วกับการตัดสินใจในครั้งนี้หรือเปล่า อย่าลืมว่าในสังคมไทย ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เป็นฝ่ายที่ถูกตำหนิติเตียนจากสังคม

การสร้างครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งคู่ต้องวางแผนและรับผิดชอบร่วมกัน จึงควรมีเวลาที่จะบ่มความรักให้สุกงอม สร้างความมั่นคงให้กับอนาคต และวัดใจของแต่ละฝ่ายว่า มีความแน่วแน่น่าเชื่อถือแค่ไหน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร

อย่าด่วนผลีผลามกระโจนเข้าสู่ชีวิตคู่โดยไม่คิด และขาดหลักประกันใด ๆ ทั้งสิ้น หรือทำเพราะอารมณ์รัก อารมณ์ใคร่ แต่เพียงอย่างเดียว ยกเว้นแต่ว่า คุณจะเป็นคนที่รักอิสระ ทนผูกพันกับใครสักคนโดยไม่มีเขาไม่ได้ คุณเป็นคนไม่แคร์สังคม หรือความรู้สึกของคนอื่น ๆ และคุณพร้อมที่จะยอมรับสภาพต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องไม่ดี หรือเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดชอกช้ำ ในภายหลังก็ตาม

ผู้ติดตาม